O nama

Poklonite nasleđe ❤️

Nezamenljivo

Posude od livenog gvožđa su nezamenljive u ljudskoj upotrebi već vekovima.

Danas, liveno posuđe je simbol topline doma. Bez ovih izuzetnih posuda, veliki kuvari renesanse, Scappi, Platina i Messisbuga, nikada ne bi bili napisani. Takođe, ostali bismo uskraćeni za velika dela 19. veka, kuvare koji su napisali Escoffier i Artusi, kao i dela 20. veka, "Talisman of Happiness" i "Silver Spoon".

Odgovornost

Drevni alhemičari su verovali da se materija sastoji od četiri elementa: zemlje, vetra, vode i vatre. Za proizvodnju livenog posuđa potrebna su samo dva, razlog i strast. Gasko liveno posuđe je rezultat sinergije između istraživanja, iskustva, tehnologije, dizajna i metalurgije. Pri proizvodnji, fokusirani smo na praktičnost posuđa, bezbednost korisnika i odgovornost prema prirodi i okolini.

Zanimljivo

Izrada tiganja i posuda na čijim se površinama hrana ne lepi i ne zagoreva datira stotinama godina unazad, a funkcionalan dizajn naših proizvoda neprestano napreduje. Najstariji artefakti od livenog gvožđa su pronađeni u kineskoj provinciji Henan i potiču iz 6. veka p. n. e. Istorija livenog posuđa počela je vekovima ranije, u bronzanom dobu, kada su površinska nalazišta bakra i kalaja počela da nestaju. Korišćeni su minerali pronalaženi u šipragu, limonit, a u etrursko doba hematit sa ostrva Elba.

Usijavanjem na 1100 ºC, metal se odvajao od stene formirajući masu sa velikim sadržajem nečistoća koje su eliminisane postupkom dugog i energičnog kovanja u kovačkoj vatri, usled čega su partikule ugljenika iz drveta prodirale u molekule gvožđa, formirajući njegovu čvrstoću. Opravdano je da tvrdimo da je na ulasku u gvozdeno doba praistorijski čovek morao da prođe kroz "doba livenog gvožđa", tokom kog je u artefaktima bilo i od 2 do 6% ugljenika.

U srednjem dobu, liveno gvožđe postalo je neizostavni deo vojne industrije, a vekovima kasnije nezamenljivo za konsrukcije mostova, želežnica i fabrika. Danas se može videti kao deo uličnog mobilijara, klupa, lampi i dekorativnih predmeta i naravno u svakom domaćinstvu kao posuđe u kom spremamo najukusniju hranu.